Nytt datum för Mediedagarna i Göteborg

MEG mediadagarna 2016

Meg – Mediedagarna i Göteborg, Sveriges viktigaste mötesplats för mediefrågor – får ny form och förläggs i anslutning till Bokmässan 2017. Detta för att öka relevansen för mediebranschen, näringslivet och akademin.

 

– Mediefrågor är inte enbart relevanta för den traditionella mediebranschen även om det är viktigare än någonsin att lyfta frågor kring branschens framtid, demokrati och yttrandefrihet. Innovation, affärsnytta och utveckling är minst lika intressant för exempelvis förlagsbranschen med tanke på de möjligheter och utmaningar som digitaliseringen bär med sig. Jag tror på att mötas kring dessa frågor – att lära av varandra. Därför arrangerar vi Meg i anslutning till Bokmässan 2017, säger Frida Edman, Director Meg.

 

Nästa Meg startar onsdagen den 27 september 2017 på Svenska Mässan i Göteborg i anslutning till Bokmässan. Meg får en förändrad form och satsar ytterligare på att utveckla innehållet. Genom att stärka möjligheterna för både det informella och formella mötet får Meg än högre relevans för utvalda målgrupper inom mediebranschen, näringslivet och akademin.

 

Bokmässan slår upp portarna torsdagen den 28 september och då går båda arrangemangen parallellt.

– Det finns många fördelar med detta. Mediefrågor och den digitala utvecklingen är levande frågor på Bokmässan och med Meg i anslutning kan vi ytterligare förstärka och integrera programinnehållet. Samarrangemanget utvecklar båda projekten, säger Daniel Levin, programchef Bokmässan.