Mediedagarna i Göteborg tillbaka 2018

Alice Bah Kuhnke vid Meg17. Foto: Natalie Greppi

Årets nya format av Meg – ett mindre arrangemang, exklusivt för branschen och i överlappning med Bokmässan – gav frukt. 2018 kommer Meg tillbaka i samma form. 

– Det visade sig vara ett lyckat format: dels gav vi utrymme för branschen att faktiskt mötas men det innebar också att Meg tog plats i ett annat sammanhang. Ett sammanhang som skapade många oväntade möten, säger Frida Edman, ansvarig Meg.

Steve El-Sharawy, dataanalytiker, avslutade dag två på Meg i ett seminarium med Anne Lagercrantz, nyhetschef på SVT, och Jonas Nordling, ordförande i Journalistförbundet. Seminariet blev ett avstamp inför framtiden där data förklarade människors beteende i relation till valen i USA och Frankrike och diskussionen mynnade ut i vilka utmaningar journalister står inför med nästa års val i Sverige i sikte.

Allt som allt hade Meg 1198 besök under 2017 års evenemang.