Meg helintegreras i Bokmässan

Efter 2017 års framgångsrika samverkan står det nu klart att Meg – Mediedagarna i Göteborg – helintegreras i Bokmässan vid 2018 års genomförande. Meg blir en bärande del av mässan då mediefrågor står i fokus vid nästa års evenemang. 

Vid 2017 års mässa flyttades Meg, som tidigare arrangerats på våren, till att ligga i anslutning till Bokmässan. Effekterna av flytten var lyckade på alla plan. Därför blir Meg i fortsättningen en del av Bokmässan och kommer att löpa under mässans första två dagar, 27-28 september 2018.
I Svenska Mässans F-hall på plan 2 byggs Meg-loungen upp och där kommer också Medie- och Grävscenen rymmas. Megs seminarier läggs i en sal i anslutning till området, som blir den självklara hemvisten för alla som är intresserade av mediefrågor.

I och med Megs integrering med Bokmässan tas också det tidigare biljettsystemet bort. Från och med 2018 års evenemang är det Bokmässans biljetter som gäller för att få tillgång till Meg – seminariekort för den som önskar besöka ett seminarium, och entrébiljett för den som vill ta del av scenprogrammen. En klar fördel för besökaren som då får både Bokmässans och Megs program i samma biljett.

– I dag är det svårt att arbeta med kultur och utbildning utan att förhålla sig till mediefrågor. Därför vill vi förstärka denna del av Bokmässan, och med Meg som ett tydligt spår i programmet blir det mässans självklara forum för mediefrågor, säger Frida Edman, tf mässansvarig för Bokmässan och ansvarig för Meg.

Arbetet med utvecklingen av programmet är nu i full gång och sker bland annat i samarbete med Föreningen Grävande Journalister, huvudpartner till nästa års fokus på mediefrågor.

Meg äger rum 27-28 september 2018.
Bokmässan äger rum 27-30 september 2018.