Meg – Bokmässans forum för mediefrågor

Meg är Sveriges viktigaste mötesplats för mediefrågor – och för utforskandet av skärningspunkten mellan media, marknad, akademi och politik. Ett forum där entreprenörer, journalister, kommunikatörer och mediechefer möter politiker och digitala framtidsspanare i transformerande diskussioner om publicistiska frågor, demokrati, ny forskning, teknologi och affärsmodeller i samtidens och framtidens medielandskap. Ett exklusivt, tvådagars seminariespår där besökaren får möjlighet att både utmanas och inspireras, och två tillhörande scener med fullspäckade program.

2018 gjordes Meg till ett helintegrerat spår i Bokmässan och blev dess självklara forum för mediefrågor. Meg var en bärande stomme i 2018 års fokus på mediefrågor och omfattade både ett 15-tal seminarier och scenprogram på de två scenerna Grävscenen och Mediescenen. Den röda tråden var makt och demokrati i det förändrade medielandskapet. Partner för temat var Föreningen Grävande Journalister. Läs hela programmet här >>