Sveriges viktigaste mötesplats för mediefrågor

Hur stärker mediebranschen förtroendet i en värld där mediekritikerna är allt fler, mäktigare och mer stridslystna? Det var den övergripande frågeställningen på Meg – Mediedagarna i Göteborg 2017. Årets tema löd Make media great again.

2017 arrangerades Meg för sjätte gången på Svenska Mässan i Göteborg och låg för första gången i anslutning till Bokmässan, 27-28 september.
Meg17 lockade 1198 besök med sina 37 programpunkter och 102 medverkande i programmet. Av de medverkande på scen var 55 % kvinnor och 45 % män. Nio internationella talare föreläste och deltog i samtal och sex rapporter om mediebranschens framtid, hot och hat och fler relevanta frågeställningar presenterades. 82 % av Megs besökare gav årets medverkande toppbetyg.

Initiativtagare till Mediedagarna i Göteborg är Bok & Bibliotek och Medieakademin. 2018 återvänder Meg, även då i anslutning till Bokmässan, 27-28 september.