Megfesten

Varje år arrangerar Meg ett mingel efter att MegAward har delats ut. För många blir det en sen kväll - sisten släcker ljuset!