Alan Rusbridger

tidigare chefredaktör för The Guardian

torsdag
Constructive journalism
En legendar siar om journalistikens framtid