Anders Lindberg

politisk chefredaktör Aftonbladet

fredag
Har svenska medier beröringsskräck?