Bengt Johansson

Beskrivning

professor, JMG – Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet

torsdag

Vem gynnas av mediernas valbevakning?