Evin Ismail

Beskrivning

skribent, debattör och forskare i sociologi

torsdag
Våld och terror i religionens namn – politisk extremism eller religiös fanatism?