Hynek Pallas

författare, doktor i filmvetenskap och fri skribent, Tjeckien/Sverige

fredag
#Writerstoo – om trakasserier, självcensur och mod