Janne Josefsson

granskande reporter SVT

fredag
Janne avslöjar sanningar om sig själv
Har svenska medier beröringsskräck?