Johanna Frändén

Beskrivning

journalist och internationell fotbollskorrespondent, Paris

fredag

Korrens drömmar och frustrationer