Johanna Frändén

Beskrivning

journalist och internationell fotbollskorrespondent, Paris

fredag
Korrens drömmar och frustrationer