Jon Keegan

Senior Research Fellow, Tow Center for Digital Journalism (Columbia University). Jon Keegan är ”Visual Journalist”, har arbetat 18 år på The Wall Street Journal och är skapare av WSJ’s ”Blue Feed, Red Feed”.

torsdag
Den visuella journalistikens uppsving i Donald Trumps tidevarv