Jonas Frid

Beskrivning

utvecklare av programmet Betareader.io

fredag

När tekniken ersätter lektören