Jonas Frid

Beskrivning

utvecklare av programmet Betareader.io

fredag
När tekniken ersätter lektören