Jonas Nordling

ordförande Journalistförbundet

torsdag
Vilka ska hängas ut?
Hur har journalisterna det egentligen på jobbet?