Marie Palomäki

Lead Analyst och litteraturvetare, Danji

fredag
Att bryta det humanistiska utanförskapet – ett samtal mellan två systrar