Tomas Falkman

Beskrivning

projektledare för forsknings- och utvecklingsprojektet Plats för Innovation vid IMIT, Innovation in Management and Technology

torsdag
Almedalsveckan och medierna – ett halvt sekel av hatkärlek