Ulrica Andersson

Beskrivning

docent JMG och undersökningsledare för ”Journalist 18”

torsdag

Hur har journalisterna det egentligen på jobbet?