Att gräva i historien

  • fredag / 28 september / 2018
  • 13:00-13:30
  • Scen Grävscenen

Beskrivning

Dokumentären De värnlösa skildrar rasbiologins följder. Historien riskerar att upprepa sig. Författarna Roland Buti, Schweiz (genom tolk) och Lilian O. Montmar samtalar om vikten av forskning om nazismens ideologiska grunder och människosyn. Har bara de friska och arbetsdugliga rätt att leva?

Samtalsledare Benita Funke, kulturråd Schweiziska Ambassaden.
Språk:  svenska (tolkas delvis från franska till svenska)
Arr:  Österrikiska Ambassaden, Schweiziska Ambassaden och Bokförlaget Alerta

Programtyp
Scenprogram

Bokmässans entrébiljett gäller till Megs scenprogram.