Korrens drömmar och frustrationer

  • fredag / 28 september / 2018
  • 14:00-14:45
  • Scen F5

Beskrivning

Visst finns det ett skimmer kring utrikeskorrespondenter, bilden av ett liv i ständig rörelse mellan olika spännande platser och händelser ute i den stora världen. Men när lever livet som ”korre” upp till den romantiska Tintin-bilden – och när är det bara kämpigt och otacksamt? Hur undviker man som utrikeskorre att exotisera sitt bevakningsområde eller att få länder, inte minst på södra halvklotet, att framstå som uteslutande våldsamma och fattiga i sin rapportering? Och hur står sig egentligen utrikesjournalistiken generellt just nu när allt fler redaktioner väljer att sköta mycket av utrikesbevakningen hemifrån? Medverkar gör Sveriges Radios Mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén, SVT:s Afrikakorrespondent Johan Ripås och Erik de la Reguera, utrikeskorrespondent i Latinamerika under många år men nu stationerad i Frankrike och Storbritannien.

Moderator:  Johanna Frändén, journalist och internationell fotbollskorrespondent stationerad i Paris.
Arr:  Norstedts och Piratförlaget

Bokmässans seminariekort krävs.