Mellan hat och hopplöshet

  • torsdag / 27 september / 2018
  • 15:30-15:50
  • Scen Mediescenen

Beskrivning

En analys av diskussioner på ett av Internets mest avskydda forum
Begreppet electronic tribes (elektroniska stammar) används för att analysera informella grupperingar online där deltagarna samlas kring ett gemensamt syfte, delar information och kommunicerar. 4chan är ett internationellt, anonymt och öppet nätforum som sammankopplas med alternativhögern, högerextremism, utbrett kvinnoförakt och trollkultur. Deltagarna samlas kring uttryck i text och bild av hat, misstro och ilska. Samtidigt visar analysen att det finns utrymme för ytterligare uttryck, främst utbredd hopplöshet och osäkerhet men även ifrågasättande av både hatet och uppgivenheten. Emma Ricknells forskning visar att 4chans användare inte bör ses som en enhetlig grupp hatande troll, och visar vikten av djupgående analyser av även de mest stötande nätforumen.

Medverkande:  Emma Ricknell, doktorand i statsvetenskap Linnéuniversitetet.

Medverkande
Programtyp
Scenprogram

Bokmässans entrébiljett gäller till Megs scenprogram.