Hur ska vi modernisera offentlighetsprincipen?

  • fredag / 28 september / 2018
  • 11:00-11:30
  • Scen Grävscenen

Beskrivning

Sverige har världens äldsta offentlighetsprincip. Utan den skulle vi helt sakna insyn i hur offentlig makt hanteras. Men äldst är inte bäst. Medan andra länder ökat allmänhetens insyn har Sverige gått åt motsatt håll. Idag kan korruption och brott döljas med sekretess. I massor av offentligt finansierad verksamhet saknas insynsmöjlighet. Det är inte acceptabelt. Genom att lära av andra kan vi vända utvecklingen.

Medverkande:  Mats Amnell, projektledare för Offentlighetsjouren.

Moderator:  Daniel Wiklander, redaktör Scoop.
Arr:  FOJO medieinstitut

Programtyp
Scenprogram

Bokmässans entrébiljett gäller till Megs scenprogram.