Unga och nyheter i den digitala eran

  • torsdag / 27 september / 2018
  • 13:00-13:45
  • Scen F5

Beskrivning

I den digitala tidsåldern har nyhetsflödet omvandlats i grunden. Störst är kanske förändringen för barn och unga där allt färre tar del av traditionella nyhetsmedier och allt fler litar till flödet av nyheter i sociala medier. Eller är skillnaden egentligen så stor? Är sociala medier ett hot mot den seriösa journalistiken eller ett nyttigt komplement? Och hur uppfattar de unga själva situationen? Med utgångspunkt i nya studier diskuterar forskare och nyhetsförmedlare utvecklingen på området.

Medverkande:  Yvonne Andersson, fil dr och analytiker vid Statens medieråd, Maria Jervelycke Belfrage, adjunkt vid Göteborgs universitet, och Lowe Östberg, projektledare Lilla Aktuellt.

Moderator:  Ulf Dalquist, fil dr och forskningschef vid Statens medieråd.
Arr:  Statens medieråd och Nordicom

Bokmässans seminariekort krävs.