Karin Eriksson, Bengt Johansson, Lars Truedson

Vem gynnas av mediernas valbevakning?

Sällan får mediebevakning så stor betydelse som under valrörelser. Bengt Johansson, professor på JMG vid Göteborgs universitet, beskriver hur medierna vinklade valrörelsen 2014 och i samtal med Dagens Nyheters politiska reporter Karin Eriksson analyserar han vad medier måste dra för lärdomar inför den svenska valrörelsen 2018. I den skrift som presenteras diskuteras också hur medier i andra länder hanterat populistiska rörelser de senaste åren.

 

Moderator:  Lars Truedson, föreståndare Institutet för mediestudier.

 

Partner:  Institutet för mediestudier och JMG Göteborgs universitet