Vilka ska hängas ut?

  • torsdag / 27 september / 2018
  • 11:00-11:45
  • Scen F5

Beskrivning

Ett samtal om etik, granskning och förtroende ett år efter metoo

Kulturprofilen var länge anonym medan två programledare snabbt namngavs. I vissa medier pekades nöjes- och ledarskribenten ut med namn, i andra var han anonymiserad. Hur ska granskningar kunna vara både konkreta, ansvarsutkrävande och samtidigt värna privatlivet och inte hänga ut oskyldiga? Vilka ska synas och vilka ska skyddas? Och hur ska läsarna, lyssnarna och tittarna förstå vilka publicistiska beslut som ligger bakom? Förtroendet för etablerade medier sjunker – är det ett problem och vad ska vi i så fall göra åt det? Ett nytt medieetiskt system har föreslagits som är mer anpassat till den tekniska utvecklingen – men blir det lättare att förstå? Behöver de etiska riktlinjerna förändras ytterligare?

Medverkande:  Ola Sigvardsson, Allmänhetens Pressombudsman PO, Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, Hanna Toll, Sveriges Radio, Viveka Hansson, programdirektör TV4 och ordförande Utgivarna.

Moderator:  Patrik Hadenius, vd Utgivarna.
Arr:  Utgivarna, Föreningen Grävande Journalister och Journalistförbundet

Bokmässans seminariekort krävs.