#Writerstoo – om trakasserier, självcensur och mod

  • fredag / 28 september / 2018
  • 11:00-11:45
  • Scen F5

Beskrivning

I takt med den växande populismen har hat och trakasserier blivit vanliga för alla som vågar försörja sig på att skriva. Men hur mycket kan en demokratisk och öppen dialog tåla innan den antingen isolerar sig i självcensur eller ger efter gentemot de intoleranta strukturer som den strävar efter att bekämpa? Är pennan mäktigare än svärdet i tider av ökande intolerans? Hur kan vi bäst skydda författare och journalister som försvarar våra demokratier och de saker vi håller kärast i livet som frihet och säkerhet? Hynek Pallas (Tjeckien/Sverige), Jana Juráňová (Slovakien) och Daan Heerma van Vos (Nederländerna) samtalar med Svante Weyler om författares och journalisters situation i en allt otryggare omgivning.
Språk:  engelska
Arr:  EUNIC

Bokmässans seminariekort krävs.